KÅRSUNDSKRETSEN-Ornitologisk förening, Tjörn  

SENASTE NYTT

PROGRAM TISDAGAR FÅGELTORNSKAMPEN HITTA HIT HOLKAR   OM OSS
 

Kårsund

ett nära naturområde på Tjörn

 
 

På nordvästra hörnet av Tjörn ligger våtmarksområdet Kårsund. Området avgränsar Björholmen från Klövedal.
Området har ett rikt fågelliv. Strandängen hålls öppen av frigående ungtjurar.
Projektets långsiktiga mål är att bevara och utveckla detta tätortsnära naturområde. Det ska ske genom att säkerställa genomströmningen, att minska vassens tillväxt, att genom holkar och bolådor förstärka fågellivet, att genom skådar- platser öka tillgängligheten för allmänheten. Allt i syfte till att öka besökarnas upplevelse i området.
Denna observationsplats har tillkommit tack vare ett stort tillmötesgående av Annika och Mikael Romanus, Bö Klåva och Lars-Gunnar Andersson, Surdal.

 
   
  KÅRSUNDSKRETSEN - Ornitologisk Förening, Tjörn  
 

c/o Göran Linden, Viks Ödegärde 209, 471 91 Klövedal, tel: 0703-70 57 52, epost: goranlinden3@telia.com

info@karsund.se

swish: 123 147 0533